معنی و ترجمه کلمه heteroplasty به فارسی heteroplasty یعنی چه

heteroplasty


پيوندبافته کسى بکسى ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها