معنی و ترجمه کلمه heterosexual به فارسی heterosexual یعنی چه

heterosexual


مربوط به علاقه جنسى نسبت به جنس مخالف ،وابسته به جنس مخالف ،علاقمند به جنس مخالف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها