معنی و ترجمه کلمه heterosphere به فارسی heterosphere یعنی چه

heterosphere


علوم هوايى : قسمتى از اتمسفر که در ان ساختار و وزن مولکولى متوسط گازهاى تشکيل دهنده مختلف است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها