معنی و ترجمه کلمه heuristic reason به فارسی heuristic reason یعنی چه

heuristic reason


دليلى که بوسيله ان کسى چيزى رابراى خودثابت کندياپيش خودبفهمد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها