معنی و ترجمه کلمه hiccough به فارسی hiccough یعنی چه

hiccough


)hiccup(سکسکه ،سکسکه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها