معنی و ترجمه کلمه hidden file به فارسی hidden file یعنی چه

hidden file


فايل پنهان
کامپيوتر : فايل مخفى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها