معنی و ترجمه کلمه hierarchy plus input process output به فارسی hierarchy plus input process output یعنی چه

hierarchy plus input process output


کامپيوتر : يک روش طراحى و مستند سازى برنامه که ساختار عملياتى و گردش اطلاعات را در سه نوع نمودار نشان مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها