معنی و ترجمه کلمه high aerial به فارسی high aerial یعنی چه

high aerial


علوم مهندسى : انتن مرتفع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها