معنی و ترجمه کلمه high airburst به فارسی high airburst یعنی چه

high airburst


ترکش هوايى در ارتفاع زياد
علوم نظامى : ترکش بالاى افسر تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها