معنی و ترجمه کلمه high anode load resistance به فارسی high anode load resistance یعنی چه

high anode load resistance


علوم مهندسى : مقاومت اندى بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها