معنی و ترجمه کلمه high density disk به فارسی high density disk یعنی چه

high density disk


کامپيوتر : ديسک چگالى عالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها