معنی و ترجمه کلمه high field emmission arc به فارسی high field emmission arc یعنی چه

high field emmission arc


علوم مهندسى : قوس نورى فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها