معنی و ترجمه کلمه high frequency alternating current به فارسی high frequency alternating current یعنی چه

high frequency alternating current


جريان فرکانس بالا
علوم مهندسى : جريان متناوب فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها