معنی و ترجمه کلمه high frequency alternator به فارسی high frequency alternator یعنی چه

high frequency alternator


مولد فرکانس بالا
علوم مهندسى : ژنراتور فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها