معنی و ترجمه کلمه high frequency amplification به فارسی high frequency amplification یعنی چه

high frequency amplification


علوم مهندسى : تقويت فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها