معنی و ترجمه کلمه high frequency bias به فارسی high frequency bias یعنی چه

high frequency bias


علوم مهندسى : باياس فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها