معنی و ترجمه کلمه high frequency biasing به فارسی high frequency biasing یعنی چه

high frequency biasing


علوم مهندسى : پيش مغناطيس کنندگى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها