معنی و ترجمه کلمه high frequency discharge به فارسی high frequency discharge یعنی چه

high frequency discharge


علوم مهندسى : تخليه فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها