معنی و ترجمه کلمه high frequency engineering به فارسی high frequency engineering یعنی چه

high frequency engineering


علوم مهندسى : مهندسى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها