معنی و ترجمه کلمه high frequency heater به فارسی high frequency heater یعنی چه

high frequency heater


علوم مهندسى : گرمکن فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها