معنی و ترجمه کلمه high frequency induction hardening به فارسی high frequency induction hardening یعنی چه

high frequency induction hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى القايى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها