معنی و ترجمه کلمه high frequency pentode به فارسی high frequency pentode یعنی چه

high frequency pentode


علوم مهندسى : پنتود فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها