معنی و ترجمه کلمه high frequency responce به فارسی high frequency responce یعنی چه

high frequency responce


علوم مهندسى : پاسخ فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها