معنی و ترجمه کلمه high frequency speaker به فارسی high frequency speaker یعنی چه

high frequency speaker


علوم مهندسى : بلندگوى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها