معنی و ترجمه کلمه high frequency telephony به فارسی high frequency telephony یعنی چه

high frequency telephony


علوم مهندسى : فن تلفن فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها