معنی و ترجمه کلمه high hurle به فارسی high hurle یعنی چه

high hurle


ورزش : مانع بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها