معنی و ترجمه کلمه high jack به فارسی high jack یعنی چه

high jack


)hijack(دزدى هواپيما وساير وسائط نقليه ومسافران ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها