معنی و ترجمه کلمه high level cistern به فارسی high level cistern یعنی چه

high level cistern


معمارى : ابفشان مرتفع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها