معنی و ترجمه کلمه high mind به فارسی high mind یعنی چه

high mind


با مناعت داراى احساسات بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها