معنی و ترجمه کلمه high resistance cement به فارسی high resistance cement یعنی چه

high resistance cement


سيمان ممتاز
معمارى : سيمان با مقاومت زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها