معنی و ترجمه کلمه high sea به فارسی high sea یعنی چه

high sea


(حق .انگليس )درياى ازاد،درياى ازاد خارج از مرز کشور
قانون ـ فقه : درياى ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها