معنی و ترجمه کلمه high tension apparatus به فارسی high tension apparatus یعنی چه

high tension apparatus


علوم مهندسى : دستگاه فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها