معنی و ترجمه کلمه high tension distributor به فارسی high tension distributor یعنی چه

high tension distributor


علوم مهندسى : مقسم فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها