معنی و ترجمه کلمه high tension generator به فارسی high tension generator یعنی چه

high tension generator


علوم مهندسى : مولد فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها