معنی و ترجمه کلمه high tension measurement bridge به فارسی high tension measurement bridge یعنی چه

high tension measurement bridge


علوم مهندسى : پل اندازه گيرى فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها