معنی و ترجمه کلمه high tension protection به فارسی high tension protection یعنی چه

high tension protection


علوم مهندسى : حفاظت فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها