معنی و ترجمه کلمه high tension test به فارسی high tension test یعنی چه

high tension test


علوم مهندسى : ازمايش فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها