معنی و ترجمه کلمه high-back resistance diode به فارسی high-back resistance diode یعنی چه

high-back resistance diode


ديود با مقاومت معکوس زياد،ديود با مفاومت معکوس بالا
علوم مهندسى : مقاومت ديود در باياس مخالف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها