معنی و ترجمه کلمه high-born به فارسی high-born یعنی چه

high-born


اصيل ،نجيب زاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها