معنی و ترجمه کلمه high-cycle fatigue به فارسی high-cycle fatigue یعنی چه

high-cycle fatigue


علوم هوايى : خستگى ناشى از لرزشهاى با فرکانس زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها