معنی و ترجمه کلمه high-intensity magnetic field به فارسی high-intensity magnetic field یعنی چه

high-intensity magnetic field


علوم مهندسى : ميدان مغناطيسى شدت ميدان بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها