معنی و ترجمه کلمه high-level signal به فارسی high-level signal یعنی چه

high-level signal


علوم مهندسى : سيگنال بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها