معنی و ترجمه کلمه high-pass filter به فارسی high-pass filter یعنی چه

high-pass filter


علوم مهندسى : صافى بالا گذر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها