معنی و ترجمه کلمه high-potential capacitor به فارسی high-potential capacitor یعنی چه

high-potential capacitor


علوم مهندسى : خازن فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها