معنی و ترجمه کلمه high-potential line به فارسی high-potential line یعنی چه

high-potential line


علوم مهندسى : خط فشارقوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها