معنی و ترجمه کلمه high-potential test به فارسی high-potential test یعنی چه

high-potential test


علوم مهندسى : ازمايش فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها