معنی و ترجمه کلمه high-power engine به فارسی high-power engine یعنی چه

high-power engine


موتور با قدرت زياد
علوم مهندسى : موتور پر قدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها