معنی و ترجمه کلمه high-pressure sterilizer به فارسی high-pressure sterilizer یعنی چه

high-pressure sterilizer


علوم مهندسى : استرليزه کننده فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها