معنی و ترجمه کلمه high-speed engine به فارسی high-speed engine یعنی چه

high-speed engine


علوم مهندسى : موتور پر دور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها