معنی و ترجمه کلمه highest price به فارسی highest price یعنی چه

highest price


بالاترين قيمت
بازرگانى : بيشترين قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها